“Easy-Climb เครื่องช่วยปีนต้นมะพร้าว” ผลงานเด็กตรัง ไอเดียสุดสร้างสรรค์

มะพร้าว ถือเป็นพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่มีสวนมะพร้าวจำนวนมาก การเก็บมะพร้าวนั้นแต่เดิมใช้แรงงานลิงที่ถูกฝึกมาอย่างดีมาเพื่อเก็บมะพร้าว รวมไปถึงการใช้แรงงานคน

อย่างไรก็ตาม สภาพเป็นจริงในปัจจุบัน ทั้ง “ลิง”และ “คน”ที่มีความสามารถในการเก็บมะพร้าวอย่างเชี่ยวชาญมีจำนวนลดลง รวมถึงคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญชำนาญมากพอ อันอาจจะเกิดสิ่งไม่คาดฝันกับผู้ที่ปีนเก็บลูกมะพร้าวได้

easy-climb-2_resize

easy-climb-4_resize

จากความช่างสังเกตเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ทำให้นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อันประกอบไปด้วย น.ส.ดลยา  ชูจันทร์ น.ส.พิชชานุช  คงพูล และนายณัฐภัทร น้อยนาดี  โดยมีนางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้เข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ที่ดำเนินโครงการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และได้รับการสนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ได้ลงมือกันพัฒนา EASY – CLIMB อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ที่ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยอุปกรณ์ปีนมะพร้าวนี้ เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่าย ประกอบด้วย 2 ชิ้น คือ ชิ้นแรกจะเป็นส่วนที่ใช้นั่ง เวลาใช้จะติดตั้งไว้ด้านบน ชิ้นที่ 2 มีไว้สำหรับวางเท้า เวลาใช้จะติดตั้งไว้ด้านล่าง และมีส่วนที่สอดเท้าเข้าไปเพื่อที่จะงัดอุปกรณ์ขึ้นมา

สำหรับหลักการทำงาน เวลาขึ้นจะเคลื่อนอุปกรณ์ก่อนทีละชิ้นไม่พร้อมกัน โดยอาจยกชิ้นแรกขึ้นไปก่อนแล้วให้นั่งลงบนชิ้นแรก ซึ่งชิ้นนี้จะมีเหล็กค้ำลำต้นของมะพร้าวและมีลวดสลิงยึดตัวอุปกรณ์ไว้กับต้นมะพร้าวทำให้อุปกรณ์สามารถยึดเกาะลำต้นของมะพร้าวได้ เมื่อนั่งได้มั่นคงดีแล้ว ให้ใช้เท้างัดชิ้นที่สองขึ้นมา เหยียบชิ้นที่สองไว้แล้วยกชิ้นแรกขึ้นไป อุปกรณ์ตัวล่างก็จะมีเหล็กค้ำและลวดสลิง ยึดเกาะเช่นเดียวกันอุปกรณ์ตัวบน อุปกรณ์ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดต้นมะพร้าว

จากหลักการสู่การทดสอบชิ้นงาน น้องๆ ทีมงานได้ลงพื้นที่สวนมะพร้าวในจังหวัดตรังเพื่อทำการทดสอบเครื่องมือ โดยแบ่งกลุ่มการทดสอบเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ปีนต้นมะพร้าวอย่างเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานาน เทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน พบว่า ผู้ที่เชี่ยวชาญนั้นเมื่อใช้เครื่องมือดังกล่าวใช้เวลาในการปีนต้นมะพร้าวมากกว่าเดิม เพราะถนัดกับรูปแบบเดิมที่ใช้ตัวเปล่ามากกว่า

easy-climb-3_resize

แต่เมื่อนำเครื่อง EASY – CLIMB มาทดลองใช้กับผู้ที่ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน พบว่าแม้ในครั้งแรกผู้รับการทดสอบอาจจะกลัวไม่กล้าบ้าง แต่ด้วยแรงเชียร์ให้กำลังใจจากน้องๆในทีม จึงทำให้ผู้ได้รับการทดสอบนั้น สามารถปีนต้นมะพร้าวได้ชำนาญขึ้นในทุกๆครั้งที่มีการทดสอบซ้ำ สามารถปีนต้นมะพร้าวขนาดสูง 5 – 7 เมตร ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และผู้รับการทดสอบเองยังเกิดทักษะใหม่จากการใช้เครื่องมือดังกล่าวที่ดีขึ้นอีกด้วย

ภายหลังการทดลองใช้งานจริง พบว่าผู้ใช้งานอยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรัดนิรภัย ที่จะช่วยยึดร่างกายผู้ปีนไว้กับต้นมะพร้าวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

easy-climb-1_resize

ด้านน้องๆ ผู้พัฒนาอุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว EASY – CLIMB บอกตรงกันว่า นี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานหน้าใหม่ที่ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เมื่อต้องการลูกมะพร้าวก็เพียงหยิบอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาใช้งานได้ทันที ลดการจ้างแรงงานคนมาปีน อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย ปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับสถานะสิ่งประดิษฐ์  อุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว EASY – CLIMB นี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ฝ่ายสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทบพาณิชย์จำกัด (มหาชน) โทรศพท์  02-270-1350