นศ.เชียงใหม่ สุดเจ๋ง ประดิษฐ์เครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันอัตโนมัติ

sunny-1_resize

ข่าวจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง “โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่” ซึ่งมีวัตถุประสงค์สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ว่า เมื่อเร็วๆนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ และอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่“เครื่องควบคุมการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน และระบบดูแลการเจริญเติบโต” ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปลูกและดูแลอัตโนมัติจนจบกระบวนการ กระทั่งได้ออกมาเป็นต้นอ่อนทานตะวันพร้อมรับประทานและจัดจำหน่า

สำหรับ “เครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันอัตโนมัติ”ดังกล่าวนี้ ออกแบบและพัฒนาผลงานโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คน ประกอบด้วย นายปรเวศ บวรภัทรวดี ชั้นปีที่ 3 และ น.ส.ปภิญญา  ต้นติสา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ นายอภินันท์ บุญทอง ชั้นปีที่ 3 และ นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

sunny-3_resize

เกี่ยวกับรายละเอียดที่มาแนวคิดของเครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันอัตโนมัตินี้  ข่าวแจ้งว่า เป็นการออกแบบเพื่อเน้นการตอบสนองต่อคนเมือง ที่ต้องการปลูกต้นอ่อนทานตะวันซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารเพื่อการบริโภค ใช้พื้นที่ในการปลูกจำกัด ทำงานอัตโนมัติ และมีระบบเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกนำเสนอข้อมูลประมวลผลการปลูกทางหน้าจอบนตัวเครื่องและเว็บเบราว์เซอร์

ดังนั้นตัวเครื่อง จึงมีขนาดกะทัดรัดด้วยระยะเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 19 นิ้ว หรือ 7.5นิ้ว สามารถควบคุมระบบจ่ายน้ำ อุณหภูมิของน้ำและตัวเครื่อง ความชื้นในอากาศ การเปิดปิดความสว่างภายในถาดปลูก โดยระบบจะทำการเก็บข้อมูลไปแสดงผลยังหน้าจอของเครื่องและเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งการทำงานของตัวเครื่องได้เอง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตรงตามความต้องการ โดยการปลูกจะได้ผลผลิตประมาณ 1 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต และอยู่ในขั้นดำเนินการทดลองเพื่อขยายกำลังการผลิตของตัวเครื่อง ให้สามารถรองรับการผลิตปริมาณมากของเกษตรกรยุคใหม่อีกด้วย

sunny-2_resize

ส่วนจุดแข็งของเครื่องดังกล่าว อยู่ที่ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ตอบสนองยุคเทคโนโลยีที่ต้องการลดขั้นตอนการทำงานของคน เพียงตั้งค่าในตอนเริ่มต้นครั้งเดียว ระบบจะสามารถทำงานเองได้จนจบกระบวนการ อีกทั้งยังใช้เวลาในการเพาะปลูกสั้น ปลอดสารพิษ ไม่มีแมลงรบกวน ผลผลิตที่ได้จึงเป็นต้นอ่อนทานตะวันออร์แกนิคที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร

สนใจ “เครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันอัตโนมัติ” ผลงานสุดล้ำจากไอเดียนักศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิย์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-270-1350